ติดต่อห้องพัก :

034-751468, 086-3056685,

081-4879964,  081-8017769


 • 1.jpg
Share

กิจกรรมสนุก ๆ ที่บ้านเรือนเพ็ญได้จัดเตรียมไว้ให้กับทุก ๆ ท่านนั้นมีมากมาย ได้แก่

 • พายเรือ เล่นน้ำ ในคลองประชาชมชื่น หน้าบ้านเรือนเพ็ญ บริการพร้อมเสื้อชูชีพ และห่วงยาง
 • เดินเที่ยวชมสวนผลไม้ (มะพร้าว ลิ้นจี่ ชมพู่ ส้มโอ) ซึ่งเป็นสวนส่วนตัวของครอบครัว
 • ชิมน้ำมะพร้าวสด ๆ จากต้นได้ ที่สวนผลไม้
 • ตักบาต
 • สำหรับ กลุ่มเพื่อน ๆ ที่ต้องการร้องเพลง (กลุ่ม 10 ท่านขึ้นไป) ทางบ้านเรือนเพ็ญจะบริการด้วยชุดคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ ทั้งที่พักในสวนผลไม้ และบ้านริมน้ำ
 • ปั่นจักรยานท่องเที่ยว (มีค่าบริการ) สำหรับกลุ่มเืพื่อน ๆ ที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศในการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวได้หลายแห่ง เช่น ตลาดน้ำอัมพวา อุทยาน ร.๒ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง บ้านแมวไทย วัดบางแคน้อย
 • ปลูกป่า ชายเลน หากองค์กรหรือกลุ่มเพื่อน ๆ ที่มีจำนวน 20 ท่านขึ้นไป สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าไปปลูกป่าได้ค่ะ โดยทางบ้านเรือนเพ็ญจะเป็นผู้ประสานงานให้ในเรื่องพื้นที่และต้นกล้าไม้ (มีค่าใช้จ่าย)
 • ชมการทำน้ำตาลมะพร้าวแบบโบราณ
 • เที่ยวชมสถาน ที่ที่น่าสนใจของ อ.อัมพวา ต่าง ๆ เช่น วัดภูมรินทร์กุฎีทอง บ้านแมวไทย วัดบางแคน้อย วัดโพธิ์ปรก (วัดค่ายบางกุ้ง) โบสถ์คริสต์ วัดเจริญสุขาราม (ให้อาหารปลาหน้าวัดนับหมื่น) เที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก (ช่วงเช้า) ฯลฯ
 • ล่องเรือทำบุญไหว้พระ 9 วัด