ติดต่อห้องพัก :

034-751468, 086-3056685,

081-4879964,  081-8017769


  • 1.jpg
Share

พวกเราชาวบ้านเรือนเพ็ญ จะนำชื่อพี่ ๆ น้อง ๆ มาตั้งชื่อห้องกัน เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวใหญ่ (เพราะบ้านเราพี่น้องเยอะมาก ๆ) ด้านบ้านริมน้ำนั้น จะแบ่งห้องพักได้ 8 ห้อง โดยจะแบ่งเป็นขนาดต่าง ๆ กัน ดังนี้

 บ้านเรือนเพ็ญ 1

  • ห้องเพ็ญ-แต๋ว เป็นห้องใหญ่ชั้นบนของบ้านเรือนเพ็ญ 1 แบ่งออกเป็น 2 ห้องย่อย พร้อมด้วยห้องน้ำในตัวอีก 2 ห้อง สามารถเข้าพักได้ประมาณ 8 - 10 ท่าน

      

  • ห้องพาท เป็นห้องนอนขนาดใหญ่เปิดกว้าง อยู่ชั้นล่างของบ้านเรือนเพ็ญ 1 พร้อมด้วยห้องน้ำในตัวอีก 2 ห้อง สามารถเข้าพักได้ประมาณ 8 - 10 ท่าน

 

บ้านเรือนเพ็ญ 2
  • ห้องติ๋ม เป็นห้องนอนชั้นบนของบ้านเรือนเพ็ญ 2 พร้อมห้องน้ำในตัว สามารถเข้าพักได้ 2 - 5 ท่าน
  • ห้องตุ๋ม เป็นห้องนอนชั้นบนของบ้านเรือนเพ็ญ 2 พร้อมห้องน้ำในตัว สามารถเข้าพักได้ 2 - 4 ท่าน
  • ห้องต้อย เป็นห้องนอนชั้นบนของบ้านเรือนเพ็ญ 2 พร้อมห้องน้ำในตัว สามารถเข้าพักได้ 2 - 5 ท่าน
  • ห้องคนเล็ก เป็น ห้องนอนชั้นล่างของบ้านเรือนเพ็ญ 2 เหมาะสำหรับครอบครัว หรือกลุ่มที่มีผู้สูงอาุยุร่วมทางด้วย เพราะสะดวกในการเข้าพัก พร้อมห้องน้ำในตัว สามารถเข้าพักได้ 2 - 6 ท่าน